Hvem er vi?

Gennem de seneste årtier har vores samfund gennemgået en kraftig digitalisering. Mange virksomheder vil gerne optimere forretningen ved hjælp af data, men har udfordringer med at få skabt det rette flow, så medarbejderne kan anvende det effektivt i deres daglige arbejde.

For Winther Dueholm er det målet, at enhver virksomhed skal have den rette information tilgængelig for de rette medarbejdere på det rette tidspunkt.

Vores virksomhed er baseret på mere end 15 års erfaring med udvikling af Business Intelligence-løsninger til virksomheder baseret på Microsoft’s platform til data. Vi sikrer et relevant og automatiseret flow af informationer, så den enkelte virksomhed får optimeret sine forretningsgange.

Med assistance fra Winther Dueholm frigives der tid hos medarbejderne, der kan bruges til udvikling af virksomheden. Resultatet vil være større overskud – både menneskeligt og økonomisk.

Winther Dueholm ligger i Vordingborg og har en større kundeportefølje af små og mellemstore virksomheder over hele landet. Den lokale forankring på Sydsjælland er essentiel for Winther Dueholm, der så vidt muligt anvender lokale samarbejdspartnere samt støtter op om det lokale foreningsliv.

Winther Dueholm står bag produktet Business Robot, der sikrer taktisk og transparent rapportering. Med Business Robot får virksomheder bedre information, enklere forretningsgange, mindre kontrol, mere samarbejde og større overskud.

Læs mere om Business Robot hér.

Du kan kontakte os hér.